Program webináru: - Sumár IQRF Technológie
- Priamy prístup k perifériám
- Hardvérové profily
- IDE 4.13
- IQRF OS 3.04 kľúčové vlastnosti
- IQRF Aliancia