Zařízení funguje jak má pouze než dosáhne stabilní provozní teploty… typická situace, kdy je některá součástka vadná nebo je vadný (studený) spoj. Hledání takové chyby je teoreticky snadné, ale prakticky zvládnutelné pouze pokud dokážeme (lokální) zchladit danou součástku nebo daný spoj. Často předpokládáme kde může být chyba, ale potřebovali bychom změnit teplotu pouze jedné součástky nebo malého místa na DPS. Právě pro tento účel je navržen známý sprej Freeze 75, schopen zchladit (zmrazit) danou součástku velmi výrazně - v testovacích pokusech až na -52°C.

A co další možnosti využití?
Je jich poměrně dost. Například lokální (preventivní) podchlazení při pájení teplotně citlivých součástek, jako jsou například teplotní pojistky nebo ochlazení citlivých součástek vedle pájeného místa (například pájení poměrně mohutného RF konektoru u citlivé RF součástky, ochrana plastových částí apod.). Další neobvyklá pomoc je při odstraňování "gumovitých" lepivých hmot z různých míst nebo textilu. Typickým příkladem je odstranění žvýkačky. Freeze 75 se využívá i v medicíně ke zchlazení vzorků, ve strojírenství pro vložení ložisek do pouzder (není třeba nahřívat celý díl, pouze lokálně zchladit ložisko) atd.

Jak funguje Freeze 75?
Opět si pomůžeme fyzikou základní školy. Pokud vyjdeme z bazénu, obyčejně máme pocit chladu, i když je venku teplo. Příčinou je odpařující se voda z naší pokožky. K odpaření je potřebné teplo, které si daná kapalina bere i z povrchu, na kterém se nachází. To je i případ Freeze 75, který je plněn látkami s bodem varu hluboko pod bodem mrazu a tak odebírá značné množství tepla z předmětu, na který je aplikován. Freeze 75 je nehořlavý, za běžných podmínek nevýbušný a současně neatakuje plasty. Opatrní musíme být pouze u součástek, citlivých na prudké změny teploty. Pro absolutně nejvyšší bezpečnost v kritických aplikacích je na objednávku dostupný i Freeze 75 Super, který je nevýbušný za jakýchkoli podmínek.

Po aplikaci Freeze 75 se ve vlhkém prostředí může na dané součástce vysrážet vlhkost a následně zamrznout do bělavého povlaku. Tento povlak se sám postupně rozmrazí a vypaří, nebo jej lze okamžitě odstranit vodou ředitelným rozpouštědlem, například sprejem Kontakt WL. Freeze 75 (původně označovaný jako Kalte 75) držíme skladem v 200ml a 400 ml balení.

Detailní informace Vám poskytne katalogový list Freeze 75.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.cz.