Werner Siemens zkonstruoval stroj, který na elektrické vodiče nanášel gutaperču a tím je izoloval.