30 let zkušeností v krátkých odkazech

SOS electronic funguje na evropském trhu již 30 let. Tvoří ji 6 poboček, 13 oddělení a 100 zaměstnanců. S některými spolupracujete denně, některé znáte pouze podle jména v emailu. Požádali jsme proto všechny manažery oddělení, aby sesbírali pár svých myšlenek a napsali vám, co pro ně 30 let fungující společnosti znamená. Co by chtěli odkázat svému zákazníkovi a partnerovi a svému týmu.

Firma nedělá rozhodnutí, dělají je lidé!

Ján Michalko
Manažer prodeje

V SOS electronic již působím nějaký ten rok. Mám na oddělení mnoho kolegů, jsou velmi rozdílní, jsem rád, že s nimi mohu pracovat. Každý z nich je velmi hodnotný člověk. Tuto firmu tvoříme již 30. rok. Mnozí z nás jsou tu již delší dobu a fluktuace zůstává nízká. Je to pro mě záhadou, ale uvědomuji si, že na tom má velkou zásluhu hlavně člověk, který tuto firmu vede. Třicet let je u člověka ten nejlepší věk. Je zralý, plný síly, elánu. Je zkušený a stále má odvahu sbírat nové zkušenosti i za cenu menšího zakopnutí. Tak ať taková zůstává i naše SOS electronic.

Byl bych rád, kdybychom i nadále byli nejen zodpovědný distributor, ale také spolehlivý partner, který kráčí na cestě společně se zákazníkem.

Kolegové - to co děláme, tvoříme spolu. Ať nám zůstane taková sounáležitost, jakou máme nyní. Ať nám zůstane víra v to, že co chceme, co jsme si vysnili, to zvládneme.Sklad tehdy a nyní

Ľudmila Liptáková
Manažer skladu a logistiky
Když porovnám statistiky z prvních let po založení společnosti, vychází mi, že jsme během prvních měsíců přijali několik kilogramů zboží a zvládli jsme to pouze tři ženy. Nyní hovoříme o pravidelných stovkách kilogramů denně a více než 4 tunách týdně. Dnes to nezvládneme bez pomoci našich zdatných 9 kolegů a obratného paletového vozíku. Nyní máme 26 přepravců, kteří musí někdy čekat ve frontě, než se naskladní větší zásilky. A to si stále říkáme, že prodáváme mikroelektroniku.
Dnes nám totiž ve skladu na každém kroku pomáhá technologie. Bezpečnost, rychlost, přesnost jsou parametry, které jsou ve skladu podstatné. Již při vstupu do skladu (kamery, snímač otisku prstu) nebo během práce v něm (germicidní zářič). Při manipulaci se zbožím (např. robovozík vytvořený univerzitním týmem speciálně pro nás), až po skenování při příjmu a kontrole nebo vážení, případně balení zboží vakuovou baličkou pro citlivé komponenty. Je to nezastupitelný pomocník.

Chtěla bych popřát svým lidem hlavně zdraví. V posledních týdnech jsme všichni viděli nebo zažili, jak rychle se dá ohrozit nebo úplně ztratit. Buďme zdraví a spokojení.Dodáváme správná řešení

Jozef Jarábek
Manažer nákupu
Před 30 lety začala společnost SOS electronic svou činnost s mnoha obtížemi ve všech aspektech. Jsem rád, že navzdory různým výzvám se naše společnost neustále rozvíjí, dosahuje dobrých obchodních výsledků a buduje si pevnou pozici v distribuci elektronických součástek.

Doufám, že i v budoucnu bude nadále dosahovat úspěchů, budovat a tvořit jednotný a profesionální tým lidí, který bude společně přispívat k dosahování cílů. Zůstaňme věrní sloganu společnosti „Supplier of Solutions“, tj. neustále poskytovat zákazníkům ta nejlepší řešení.

Přeji všem svým kolegům, zákazníkům a přátelům společnosti, aby byli zdraví, šťastní a úspěšní! Jménem nákupního oddělení bych rád popřál všem zaměstnancům společnosti k 30. výročí založení SOS electronic - Všechno nejlepší do dalších společných let!Důvěra v lidi přináší výsledky v práci

Rastislav Talárovič
Manažer marketingového oddělení
30 let - to je už multigenerační firma. U nás dokáží navzájem efektivně spolupracovat "nabuzený mlaďas" s "ostříleným důchodcem". :-) Upřímně, stále mě příjemně udivuje, jakou nízkou míru fluktuace si dokážeme udržet i po tolika letech a v těchto turbulentních časech. SOS jednoduše nedává důvody k zásadní nespokojenost a dobrovolnému odchodu. Právě naopak - svoboda v práci a rozhodování, důvěra managementu, empatické a přátelské prostředí, jakož i obrovský prostor pro seberealizaci. Zkrátka, úspěch této firmy stojí na lidech. Vše, čeho jsme dosáhli, je díky nim.

O to víc mě těší, že jsme vloženou důvěru s naším marketingovým týmem přetavili do špičkového a moderního digitálního marketingu, kterým inspirujeme mnohé firmy na Slovensku, ale i v zahraničí. Dokonce o tom chodíme i přednášet na různé konference. :-) Jen neusnout na vavřínech…

Proto přeji naší firmě, jakož i všem lidem v ní, aby byly lepší než včera a horší než zítra!Poskytujeme kvalitnější transport k zákazníkovi

Anna Varga
Manažer logistického oddelení
Logistické oddělení funguje od roku 2018, je nejmladší oddělení v naší firmě. Pravidelně tvoří přehled o přepravních nákladech, tranzitních časech a případných nečekaných faktorech. Tyto parametry vyhodnocuje a následně nabízí hotová řešení pro jednotlivá oddělení. Velmi mě těší, že naše oddělení si v SOS electronic rychle vybudovalo spolupráci s každým oddělením v rámci firmy, kde je třeba realizovat transport.
Jsme rádi, že se nám daří snižovat náklady přepravy a současně jsme spokojeni, že s kvalitnějším výběrem budujeme pevnější vztahy se zákazníky i s přepravními společnostmi.

Pro SOS přeji dalších úspěšných 30 let, aby dosahovala alespoň takových pozitivních výsledků, jako v posledních měsících. Přeji nám všem, aby naši firmu poznalo stále více a více zákazníků a aby naše firma dokázala pokračovat a vyvíjet se ve směru automatizace a digitalizace. Pevné zdraví, úsměvy na tváři, spokojenost a pohodu.Tak jako rybaření, i obchodování vyžaduje trpělivost a dobrou náladu

Imre Gall
Obchodní manažer Maďarsko
I maďarský obchodní tým má za sebou pár úspěšných let působení. Na některé naše zákazníky máme obzvlášť dobré vzpomínky. S jedním klientem jsem například jel i na ryby. Začali jsme nenápadně soutěžit o to, kdo uloví největší rybu. Můj klient měl na rozdíl ode mne seriózní rybářskou výstroj a drahé návnady. Já jsem si stihl sehnat pouze běžný rybářský prut a návnadu z místního obchodu. První větší rybu jsem ulovil já, byl to sumec kolem 3 kg. Ale uznávám, na konci se i klient mohl pochlubit velkým kaprem. Když se nyní setkáme a vzpomeneme si na ten příběh, každý se na to díváme jinak. Pro mě zůstává největší ryba ta moje a pro něj ta jeho. :)

Co budoucnost? Byl bych rád, kdybychom si u nás ve společnosti zachovali přístup zaměřený na lidi, tzn. největší hodnota je v srdcích a duších našich zaměstnanců. A aby naše společnost zvládla překážky valící se před námi minimálně tak dobře a rychle, jak se to prokázalo za poslední rok.

Svůj tým lidí zdravím a odkazuji mu, aby se nikdy nepřestal učit, protože život jim nepřestane dávat lekce. A samozřejmě, mějme při tom hodně radosti, zábavy a smíchu. :-)Udržujeme si lidskost a svobodu v rozhodování

Mária Sesztáková
Manažer personálního oddělení
O naší firmě bych mohla hodně říci. Dělám to pravidelně při nástupu nových kolegů. Ráda bych však zmínila něco, čím se lišíme od většiny firem.
“ Vy jste taková rodinná firma ” - to jsem vícekrát slyšela od našich obchodních partnerů. Ano, přesně tak, "rodinná". Lidskost, svoboda v rozhodování a etické zásady jsou našimi průvodci při naší každodenní práci. V dnešní době je to již spíše vzácnost, ale možná i díky tomu nyní slavíme 30 let úspěšného fungování na trhu. Važme si a pečujme o služebně starší, protože jejich pracovní a životní zkušenosti jsou pro firmu nepostradatelné.

Přitom však mysleme na budoucnost, vychovávejme si naši mladou generaci, která přináší nový, svěží "vítr", novou energii, progresivní myšlenky a předávejme jí naše zkušenosti, naši firemní kulturu. Nezapomínejme na naše blízké i vzdálené "rodinné příbuzné" - na naše zákazníky, obchodní partnery, naše fanoušky, ale i na ty, kteří nás ještě zatím neznají. Přistupujme k nim s vysokým stupněm profesionality, ale současně zůstaňme lidští. Tak, jak jsme to úspěšně dělali dosud. Happy Birthday, SOS electronic!

Přeji této firmě ještě mnoho krásných a úspěšných let. Ať se naše firemní "rodina" rozrůstá o nové členy, kteří sdílejí stejné morální hodnoty.Všechno má svůj vývoj

Pavel Krátky
Manažer prodeje Česká republika
První roky SOS electronic v České republice si z našeho oddělení pamatuje už jen jeden můj kolega, pan Kocián. Ostatní jsme se přidali už do dobře zaběhnuté firmy. Pro zajímavost mám pár milníků: 5.4.1991 zápis do obchodního rejstříku, 2.5.2000 zahájen provoz na Hybešově ulici v Brně, 7.1.2002 jsme začali pracovat v informačním systému K2 a od roku 2019 silně pracujeme na digitalizaci. Společnost již od svého založení importovala nové moderní součástky ze zahraničí, např. jako první jsme prodávali USB převodníky FT232RL od FTDI. Jako první jsme přinesli na trh Quectel NB IoT moduly a moduly pro 5G. Přál bych si, aby SOS electronic pomáhala se zaváděním nových moderních elektronických součástek do výroby u zákazníků i následujících 30 let. A současně, aby si každý zákazník u nás našel něco nového, ať už jde o studenty, školy, vývojové, osazovací či servisní firmy.

Kolegové, přeji vám hodně zdraví, nechť najdeme nový impuls pro jeho udržování v této nové době. Samozřejmě byl bych rád, kdyby se nám i nadále dařilo překonávat překážky a měli jsme radost z práce.Vím, že tu pracují zodpovědní lidé

Renáta Tančáková
Finanční a provozní manažer

Dosud se pamatuji na pocit, když jsem poprvé vcházela do společnosti SOS electronic na pohovor na pozici Finančního manažera. Bydlela jsem v blízkém okolí firmy, často jsem kolem ní procházela s myšlenkou na to, "co za firmu sídlí uvnitř, tady bych chtěla pracovat“. Jako finančník jsem měla finanční zdraví firmy načteno, důvěru ve mně vzbuzovalo i partnerství se silným německým holdingem Conrad Electronic. Prostě jsem věřila, že ve firmě pracují zodpovědní lidé a prvním dojmem jsem nabyla přesvědčení, že je tomu tak. 
Přeji si, aby SOS electronic působila prorůstově na trzích minimálně dalších 30 let a možná i rovnou 100 let. Nezastavujme, učme se, automatizujme, digitalizujme všechny procesy a činnosti ve firmě i nadále.

Kolegové - přeji vám, abychom si udrželi ten pracovní entuziasmus, který v každém z vás vidím. Vlastní hnací motor, to zapálení a empatie ať s námi zůstává a nezapomínejte na své zdraví.SOS electronic není pouze firma, jsou to zejména lidé

Erika Kačírová
Manažer prodeje Slovensko
Co mě napadne první, když řeknu 30 let SOS? Rok 1991, dva roky po revoluci. Období novodobých "podnikatelů" v sakách, s mobilními telefony za pasem. Tak, jak se rychle objevili, tak rychle i zmizeli. Byli ovšem i tací, kteří to mysleli vážně… Přesně tak, jako malá hrstka nadšenců, kteří našli odvahu riskovat a spolu s naším nynějším šéfem odejít z tehdejšího zaměstnání. Velká odvaha, vždyť prakticky od nuly budovali novou firmu. Osobně si myslím, že bez jejich enormního nasazení a dovedností by tato firma dnes neexistovala. A o tom, že svou práci milují a dělají ji dobře, svědčí i to, že ji dělají v SOS dodnes a se stejným nadšením a láskou.
Všichni na našem prodejním oddělení si s pokorou uvědomujeme, že jsme tu díky vám, našim zákazníkům. Podporujeme se navzájem, učíme se od vás, pomáháme si, proto vám chceme upřímně poděkovat za spolupráci a přízeň, kterou nám po celé ty roky prokazujete.

Přeji firmě mnoho takových skvělých zákazníků jako je firma Telux, RMC, CRT a mnozí jiní, kteří s námi vydrželi od začátku. Přeji nám, aby každý nový zaměstnanec, který přibude do naší firmy, dělal svou práci s takovou láskou, jak to dělá náš tým a přinesl něco nového, co nás posune vpřed. Přeji nám všem, aby nás už více neznepokojovaly žádné krize, které nás odvádějí od naší práce, kterou máme rádi.

Víte, SOS electronic není jen firma. Jsou to zejména lidé, kteří ji tvoří. A musím říci, že u této firmy jsou to od majitele přes sekretariát až po sklad skvělí lidé. Znám je velmi dlouho a jsou mi již jako rodina. Co více dodat?Mít pevný cíl vyžaduje odvahu

Ingeborg Schallerová
Manažer prodeje Německo, Rakousko
Patřím mezi ty, kteří si v této firmě pamatují téměř její začátky. Ve srovnání s tím, kolik je nás teď, nás byla dříve opravdu pouze hrstka. Chtěli jsme obchodovat s elektronickými součástkami, rozvíjet se a budovat firmu.
Jsem ráda za všechny roky a události, které se staly. Nebylo to vždy jednoduché a občas se očekávání lišila od reálných výsledků. V globálu však musím říci, že jsme udělali kus dobré práce.
Začala jsem na nákupu a později jsem přešla na prodejní oddělení pro německý a rakouský trh. Za posledních pár let jsme si upevnili vztahy se zákazníky, posílili tým o skvělé lidí, se kterými úspěšně dotahujeme obchodní projekty. Stanovili jsme si cíle a ty postupně plníme.

Svému týmu přeji, aby náš růst pokračoval. Hledejme nové možnosti pro obchod, udržujme si dobré vztahy se zákazníky a važme si jich. Zavádějme do svých každodenních činností nové věci a využívejme je. A samozřejmě, těšme se společně z úspěchů.


Společnost může růst pouze, pokud lidé, kteří ji tvoří, chtějí růst a vzdělávat se

Ján Seszták
Jednatel SOS electronic

SOS electronic jako firma, lidé, kteří ji tvoříme, jsme toho zažili za 30 let mnoho. Dosáhli jsme hodně úspěchů, lámali rekordy, implementovali nové procesy, technologie, přijímali a zaučovali nové lidi. Řešili jsme při tom i problémy, či výzvy, které přinesl život (krizové období, nesmyslnou certifikaci všech součástek, alokační situace nebo změny v zákonech). Za vším byl ten nejpodstatnější cíl - spokojený zákazník. Jsem pyšný na to, že jsme ve všech těchto situacích byli stále všichni spolu a táhli za jeden provaz. Problémy, výzvy jsme spolu vždy ustáli a poučili se, při úspěších se spolu radovali a oslavovali. 
Vzpomínám na naše první pracovní projekty: skládání regálů, první počítačovou síť, tvorbu prvního katalogu, spuštění prodeje s první várkou asi 1000 typů součástek. Na první objednávku od pana Malasty z firmy Inoma, neuvěřitelnou spolupráci s firmou Telink, otcovské rady pana Opatrného. Na moment vzniku jedné z prvních webstránek na Slovensku, prvního webshopu, implementaci softwarů, postavení logistického centra, naši internacionalizaci, výstavy doma i v zahraničí, ale i komunikaci s dodavateli a zákazníky z celého světa či digitalizaci v posledních letech.

Učili jsme se za pochodu tehdy a děláme to dodnes. Každý, kdo přijde pracovat do SOS electronic si je vědom toho, že očekáváme jeho neustálé vzdělávání se a růst. Při tomto našem výročí našemu týmu odkazuji, že je hezké a důležité znát minulost a její milníky, být na ni hrdý. Výročí je pouze jeden okamžik a před námi je naše budoucnost.

Budoucnost s vizí dalšího budování specializovaného mezinárodního distributora. S vizí dalšího růstu spolu s našimi zákazníky, kterým pomáháme dennodenně implementovat ta nejnovější a nejlepší řešení do jejich výrobků. Není to jeden cíl s termínem 10, 20 či 30 let. Toto je o cestě a o radosti, spokojenosti a úspěších během každého dne.


Souhlasíte s námi? Chtěli byste nám něco popřát?


Související články

Souhlasíte s ukládáním cookies?
Vítejte na stránkách SOS electronic. Než vstoupíte do našeho online světa, chceme vás požádat o možnost ukládání souborů cookies do vašeho prohlížeče. Váš souhlas nám pomůže bezchybně zobrazovat stránku, měřit její výkon a sledovat další statistiky. Kromě toho vám můžeme přinášet nabídku našich produktů a služeb, šitých doslova na míru. Cookies poskytujeme také třetím stranám. U nás jste však v bezpečí.
Správné fungování webu
Stabilnější technická kontrola
Lepší marketingová nabídka

Více o souborech cookies
Více o zpracování osobních údajů